Inspraak en transparantie bij het gemeentebestuur

18 December 2017

Inspraak en transparantie bij het gemeentebestuur

De gemeente Horebeke moet meer aandacht hebben voor al haar inwoners. Het gemeentehuis kan een open, voldoende ruim toegankelijk huis worden waarin burgers zich kunnen informeren en elkaar op de hoogte houden van het reilen en zeilen in het dorp. Initiatieven zoals een kermis, sportwedstrijd of nieuwjaarsfeest moeten warm onthaald worden, en ten volle ondersteuning krijgen met aandacht voor mogelijke overlast.