Nieuws

Categorieën

Groen Horebeke vraagt Horebekenaars om natuur in kaart te brengen
Bloemen kweken in Horebeekse straten
Na meer dan een jaar worden energiescans in Horebeke goedgekeurd
Groen Horebeke wil meer publieke speelruimte in de zomer van 2020
Vragen bij verslaggeving van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en schepenen
Groen Horebeke vraagt voorwaarden bij bronbemaling
Groen vraagt bijsturing beleidsplan
Samen bouwen aan een groene toekomst
Opmaak trage wegenplan
Opening van de week van het bos