Persartikel naar aanleiding van de gemeenteraad van 29 juni 2021

02 Juli 2021

Persartikel naar aanleiding van de gemeenteraad van 29 juni 2021

Waarom is er, na ruim 60 jaar blauw ‘progressief’ bestuur, geen verandering?

Per inwoner ontvangt de gemeente Horebeke vergelijkbare belastingen als de buurgemeenten Oudenaarde, Zwalm en Brakel. In totaal bijna één miljoen euro per jaar! 500 euro per inwoner per jaar! De indirecte belasting onder de vorm van dividenden van bv. Gaselwest nog niet meegerekend: in 2020 maar liefst 72.000 euro verkapte belastingen.

 

Er staan ondertussen bijna 6 miljoen euro op de bankrekening van de gemeente Horebeke en de investeringen blijven uit. In deze drie andere gemeenten zijn er zwembaden, sportcomplexen, meerdere speel- en recreatieterreinen. In Horebeke is er één speelterrein en één zaal die door te veel verenigingen moet gedeeld worden.

 

Waarom is er, na ruim 60 jaar blauw ‘progressief’ bestuur, geen verandering?

Waarom wordt het geld blijvend opgepot?

Wie heeft hier voordeel bij? Zeker niet de Horebekenaar!

Waarom wordt er niet meer geïnvesteerd in het aantrekken van kleine zelfstandigen en kleine ondernemers?

Waarom wordt er niet meer geïnvesteerd in horeca en toerisme?

Maak het dorp gezellig en aantrekkelijk met bloemen en planten, met banken, met pleintjes waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten, met digitale borden vol weetjes en tips, met toiletten voor de wandelaars!

Creëer een speel- en ontmoetingsplein achter het gemeentehuis, voor jong en oud!

Maak het dorp veiliger voor fietsers en voor onze kinderen die naar school gaan!

Geef JeHo een apart lokaal met speelveld voor onze kinderen en jongeren!

Zorg voor een uitleenpunt waar mensen boeken kunnen ontlenen!

 

Reeds meerdere jaren krijgen we dezelfde antwoorden: later, we zijn er mee bezig, de hogere overheid doet moeilijk, het mag niet van Onroerend Erfgoed, enzoverder.

Steeds excuses om niets te doen. (Of moeten we cynisch worden en denken: om te wachten tot aan de volgende verkiezingen?)

 

Enkele cijfers uit de gemeentebarometer in Horebeke (tegenover Vlaanderen):

(Bron: https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/)

  • Tevredenheid over bibliotheekvoorzieningen: 9% (85%)
  • Tevredenheid over culturele voorzieningen: 25% (64%)
  • Tevredenheid over jongerenvoorzieningen: 33% (62%)
  • Tevredenheid over uitgaansgelegenheden: 28% (60%)
  • Tevreden over het aantal activiteiten voor ouderen: 44% (63%)
  • Tevredenheid over sportvoorzieningen: 25% (78%)
  • Aantal inwoners die vinden dat men veilig kan fietsen in Horebeke: 26% (43%)
  • Tevredenheid over shopping- en winkelvoorzieningen: 21% (63%)
  • Tevredenheid over ondersteuning hernieuwbare energie: 23% (37%)
  • Uitvoeringsgraad riolering: 14,6% (87,7%)
  • Zuiveringsgraad riolering: 10,7% (85,4%)
  • Tevredenheid over digitale dienstverlening: 43% (69%)
  • Tevredenheid over loketvoorzieningen: 56% (71%)
  • Inwoners die zich voldoende geïnformeerd voelen: 43% (57%)
  • Inwoners die zich voldoende geconsulteerd voelen: 33% (37%)

 

Het vertrouwen in de lokale overheid is amper 34%! Twee derde van de Horebekenaren geven in de Gemeentemonitor aan dat ze geen vertrouwen hebben in ons gemeentebestuur. Janna Bauters van Volksbelangen zegt in de gemeenteraad dat dat voldoende is, want het is vergelijkbaar (lees: even erg) als in Vlaanderen.

Dit moet beter kunnen: #hetkananders!

 

Er zijn ook positieve getallen waar we ons aan kunnen optrekken:

  • Tevredenheid over de woning: 93% (89%)
  • Graag wonen in de gemeente: 94% (90%)
  • Tevredenheid over de buurt: 84% (80%)
  • Tevredenheid over onderwijsvoorzieningen: 74% (88%)

 

Helaas… steeds hetzelfde antwoord: we zijn ermee bezig, nog een beetje geduld, het gaat komen.

 

GROEN Horebeke heeft steeds, vanuit de oppositie, zelfs van buiten de gemeenteraad voor de verkiezingen van 2018, verbindend en constructief voorstellen ingediend ter verbetering van de leefbaarheid van Horebeke, een gezondere leefbaarheid, een ontspannende leefbaarheid, voor iedereen (jong en oud, rijk of arm), een leefbaarheid met inspraak en transparantie. Het laatste voorbeeld daarvan was ons gedetailleerd uitgewerkt voorstel voor de heraanleg van het Kerkplein dat we jullie voorgesteld en bezorgd hebben.

 

De grote meerderheid van die voorstellen werd koudweg aan de kant geschoven, genegeerd, vaak zonder veel inhoudelijke argumenten. Verschillende van die voorstellen werden later gerecycleerd (zeer Groen, recycleren, maar in deze context misschien minder positief).

 

GROEN Horebeke zal verbindend, constructief, maar kritisch blijven. De cijfers vragen dit, de inwoners vragen dit.