Dorpstraat wordt Grote Jupilerstraat.

30 Mei 2021

Dorpstraat wordt Grote Jupilerstraat.

Zwerfafval is een gigantisch probleem in Vlaanderen. In 2015 veegde Vlaanderen 2040 vrachtwagens vol zwerfvuil bijeen. In 2019 waren dat er al 2264. Onze zwerfvuilberg wordt dus ieder jaar groter.

Dorpstraat wordt Grote Jupilerstraat


Groen Horebeke veranderde vorig weekend de Dorpstraat in Horebeke in de Grote Jupilerstraat. Met de naamsverandering wil Groen het gemeentebestuur oproepen de problematiek rond zwerfvuil meer in de aandacht te brengen.

Zwerfafval is een gigantisch probleem in Vlaanderen. In 2015 veegde Vlaanderen 2040 vrachtwagens vol zwerfvuil bijeen. In 2019 waren dat er al 2264. Onze zwerfvuilberg wordt dus ieder jaar groter.

Daarom organiseerde Groen #DeGroteOpkuis, een initiatief waarbij leden over heel Vlaanderen zwerfvuil gaan rapen. Ook Groen Horebeke deed mee want ook in het landelijke Horebeke zijn wegbermen bezoedeld met blikjes, drankflessen, lege sigarettenpakjes en verpakkingen. “Om het probleem aan te kaarten, pasten we een straatnaam in St-Maria-Horebeke aan”, stelt Florian Vande Walle van Groen Horebeke. “De Dorpstraat werd op die manier tijdelijk herdoopt tot de Grote Jupilerstraat.”

Zwerfvuil is een van de meest zichtbare vormen van milieuvervuiling in onze regio. “Het vervuilt het landschap, is schadelijk voor de natuur en het vee kan ervan sterven. Glas of blik is dan weer gevaarlijk voor spelende kinderen. Zwerfvuil fragmenteert bovendien verder tot microplastiek waardoor het in de voedselketen terechtkomt en zo een probleem voor onze volksgezondheid vormt”, gaat Filip Hebbrecht van Groen Horebeke verder. “Bovendien kost al dat zwerfvuil ons handenvol geld. Wist je dat elk Vlaams gezin jaarlijks gemiddeld 47,53 euro betaalt om zwerfvuil op te ruimen?”

Groen Horebeke stelde eerder al met succes voor dat Horebeke zich zou aansluiten bij de Statiegeldalliantie, die in heel Vlaanderen ijvert voor statiegeld op drankblikjes en plastic flessen. Door zich aan te sluiten bij de alliantie, kon het kleine Horebeke mee het juiste signaal geven. Want iets wat geld kost, zal minder snel worden weggegooid.

Met de nieuwe actie wil Groen extra aandacht vragen voor deze problematiek vanuit Horebeke. “Positief was dat het huidige bestuur de Mooimakers mobiliseerde, meters en peters om de straten proper te houden.
Maar er is zeker nog ruimte voor bijkomende initiatieven”, vervolgt Florian Vande Walle. “Zo zijn grotere sensibiliserings- en zwerfvuilacties nodig om de problematiek van zwerfvuil blijvend onder de aandacht te brengen. En kan er best ook preventief gewerkt worden door samen te werken met de school, jeugdvereniging en middenstand.”

Groen stelt dan ook graag een plan voor om vanuit de gemeente zwerfvuil gezamenlijk aan te pakken:

1) Meedoen met gezamenlijke preventie- en opruimcampagnes vanuit overkoepelende organisaties waarbij school en jeugdbeweging worden betrokken.

2) Afspraken over verpakkingen maken met Horebeekse handelaars en streekproducenten zodat plastic vervangen wordt door duurzame verpakkingen zoals papier en carton.

3) Meer nauwgezet toezicht op de gekende knelpunten waar zwerfvuil achtergelaten wordt.

4) Politionele prioriteit voor sluikstort uitbreiden naar zwerfvuil door deze beter te onderzoeken en eventueel te beboeten.

Groen Horebeke