Groen Horebeke ijvert tevergeefs voor subsidie regenwaterput en infiltratieput

14 Januari 2021

Groen Horebeke ijvert tevergeefs  voor subsidie regenwaterput en infiltratieput

Groen Horebeke stelde op de gemeenteraad voor om subsidies in te voeren voor het aanleggen van regenwaterputten en infiltratieputten. Volksbelangen veegde het voorstel van tafel. Na de hete zomers van de laatste jaren met vorig jaar zelf een captatieverbod als gevolg in het zuiden van Horebeke is nochtans iedereen het er over eens dat regenwater zoveel mogelijk moet gehouden worden waar het valt in plaats van het af te voeren naar riolen die zo'n massa water niet kunnen slikken. Groen Horebeke ijverde er dan ook bij de meerderheid voor om subsidies te voorzien voor de plaatsing van een regenwaterput en infiltratieput. Groen Horebeke doet dit voorstel niet per toeval nu. De komende jaren zullen er in onze gemeente namelijk verschillende infrastructuurwerken van start gaan die er moeten voor zorgen dat woningen worden gekoppeld aan gescheiden rioleringen waarbij hemelwater en afvalwater worden gescheiden. Onze inwoners moeten op hun eigendom zelf instaan voor die afkoppeling van hun afvalwater en hemelwater. Het zou nu dan ook het ideale moment zijn om alle inwoners aan te moedigen om naast die verplichte werken ook bijkomend te voorzien in een opvang en infiltratie van hemelwater. De Groen fractie stelde op de afgelopen gemeenteraad dan ook een subsidie voor van 500 euro, voor zowel een regen als een infiltratieput. Een win-win voor de inwoner en de natuur. De opvang en infiltratie van regenwater heeft namelijk heel wat voordelen:  wanneer en extra pomp wordt voorzien kan het hemelwater gratis worden gebruikt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, de planten water te geven etc. het gebruik van hemelwater zorgt ervoor dat er minder water bestemd voor menselijke consumptie wordt verbruikt en er aldus minder water dient te worden opgepompt uit de grondwaterlagen. regen- en infiltratieputten dienen als bufferopvang van hemelwater waardoor zo bij hevige regenval de druk op het gemeentelijke rioleringsstelsel en de kans op mogelijke overstromingen en overstorten wordt verkleind. dit een positieve invloed uitoefent op de efficiëntie en het rendement van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. de aanleg van infiltratievoorzieningen zorgt ervoor dat het water trager naar de oppervlaktewateren wordt afgevoerd en dat de grondwaterreserves worden aangevuld. Dit zal de effecten van de klimaatverandering milderen. De meerderheid van Volksbelangen volgde het voorstel van Groen niet. Schepen Blommaert, bevoegd voor openbare werken, haalde aan eerst een klimaatplan te willen opstellen om dan te kunnen zien wat daar uitkomt. Groen betreurt deze visie, die te koste gaat van onze inwoners. Het opstellen van een plan neemt namelijk heel wat tijd in beslag terwijl de inwoners vandaag de dag reeds de werken op hun eigendom moeten uitvoeren. In sommige straten gaan de geplande infrastructuurwerken namelijk volgend jaar reeds van start, waardoor het klimaatplan voor heel wat straten én inwoners te laat zal komen.