Programma

Duurzamere investeringen

Duurzamere investeringen in fietspaden, recreatie en patrimonium

Horebeke heeft ontzettend veel troeven zoals de Geuzenhoek, het Abraham Hansmuseum en het Burreken. Door onze oude kerkwegeltjes, trage wegen en bestaande wandelpaden beter te onderhouden, kunnen we deze troeven beter uitspelen.

Het is belangrijk voor iedereen maar zeker voor onze kinderen om veilige fietspaden aan te leggen langs de drukke verkeersaders zoals de Heerweg, Dorpstraat en Broekestraat.

Ook een modern rioleringsbeleid met scheiding van afvalwater en regenwater dringt zich op, want Horebeke scoort hier het slechts in heel Vlaanderen, met een rioleringsgraad van amper 2,79%.

Van het braakliggend gebied achter het gemeentehuis maken we een leuke recreatieplek, waar het gezellig vertoeven is voor jong en oud.

Om het mooie landelijke karakter van onze gemeente zuiver te houden, streven we naar een doeltreffende aanpak van zwerfvuil.

Inspraak en transparantie

Inspraak en transparantie bij het gemeentebestuur

De gemeente Horebeke moet meer aandacht hebben voor al haar inwoners.

Het gemeentehuis kan een open, voldoende ruim toegankelijk huis worden waarin burgers zich kunnen informeren en elkaar op de hoogte houden van het reilen en zeilen in het dorp.

Initiatieven zoals een kermis, sportwedstrijd, culturele activiteit of nieuwjaarsfeest moeten warm onthaald worden, en ten volle ondersteuning krijgen met aandacht voor ieders grenzen.

Een sociaal vangnet

Een sociaal vangnet voor elke Horebekenaar

Om ervoor te zorgen dat iedereen zich goed voelt in onze gemeente, wil Groen Horebeke inzetten op een breed sociaal vangnet. Er moet meer aandacht zijn voor de jeugd- en seniorenwerking. Sociale huisvesting en tewerkstelling voor thuislozen, alleenstaanden en nieuwe inwoners verdienen onze steun.

Daarnaast willen we de lokale middenstand en landbouw een hart onder de riem steken door in te zetten op lokale markten en korte-keten-verkoop van streekproducten.

Onze toeritische trekpleisters en bed-and-breakfasts verdienen eveens meer erkenning.