Bloemen kweken in Horebeekse straten

20 Juli 2020

Bloemen kweken in Horebeekse straten

Bepaalde Horebeekse wegen liggen er tegenwoordig zodanig erbarmelijk bij dat ze evengoed dienst kunnen doen als bloemperken. Met een zak potgrond en stukjes gras met klavers als statement willen Filip Hebbrecht en Florian Vande Walle de slechte staat van de Horebeekse wegen aankaarten. Twee  soorten gaten zijn er in het Horebeekse wegdek: de ontbrekende kassei en het gat in de macadam. Dat is toch de ervaring die Filip Hebbrecht en Florian Vande Walle hebben wanneer ze bijna dagelijks over de Horebekeekse wegen fietsen. Een oog op het verkeer gericht, en steeds meer een oog op het wegdek. “Dat is hoog nodig want verschillende Horebeekse wegen liggen er erbarmelijk bij”, zegt Filip Hebbrecht. “In bepaalde straten van Horebeke is het een hele onderneming om veilig te fietsen. Regelmatig moet je uitwijken voor verschillende grote putten en weggesleten asfalt of beton, waardoor je midden op de weg komt te rijden. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties.” Klavers Om het probleem aan de kaak te stellen zetten beide fietsers een ludieke actie op poten om het gemeentebestuur aan te zetten tot actie. Waar het Horebeekse wegdek gaten vertoont, werden klavers en gras gepland, zoals op Rokegem en op het Kerkplein in Sint-Maria-Horebeke, waar het gat dat ooit een kassei was een heel andere allure krijgt door de witte klavers. “Bij wijze van spreken gelukbrengers om zonder kleerscheuren thuis te komen, wanneer je met je beginnend fietsend kind huiswaarts rijdt”, aldus Florian Vande Walle. “Met onze actie brengen we een positieve boodschap met betrekking tot de slechte staat van het wegdek: de gaten, scheuren, barsten en kloven die voetgangers, fietsers en automobilisten dagelijks moeten trotseren. Beide wegen worden bovendien druk gebruikt ondermeer door het Groendorp dat op Rokegem ligt. Zo hebben we weet van al één zware valpartij van een bewoner. Beide wegen liggen bovendien langs de druk gebruikte Fietsknooppuntenroute waarlangs heel wat fietsers Horebeke ontdekken. Niet meteen een fijne eerste kennismaking” zegt Hebbrecht.De straten staan allebei op de lijst om heraangelegd te worden. “De uitvoeringsdata werden al eens uitgesteld waardoor verwacht kan worden dat deze werken nog wel wat op zich zullen laten wachten. Het is gewoon belangrijk dat de verkeersveiligheid intussen steeds gewaarborgd blijft. Het gemeentebestuur laat de putten dan ook veel te lang liggen. Het vullen gebeurt bovendien zeer selectief en op een onveilige manier. We vragen een meer gestructureerde en duurzame oplossing op korte termijn” benadrukt Florian Vande Walle. Fietsdorp Naast de verkeersveiligheid willen beide fietsers ook Horebeke als fiets- en wandeldorp naar voren schuiven. “Wist je dat op Route You, de website waar je fietstochten kan ingeven, de gemeente Horebeke de meeste routes van Vlaanderen telt? Fietsers komen van heinde en ver om hier te fietsen. Het zet Horebeke positief op de kaart en zorgt voor tewerkstelling in de horeca. Ook daarom is het belangrijk dat de gemeente onze wegen goed onderhoudt”, besluiten Hebbrecht en Vande Walle.