Elf kandidaten voor Groen

16 Juni 2018

Elf kandidaten voor Groen

Dit artikel verscheen op zaterdag 16 juni 2018 in Het Laatste Nieuws. De partij Groen Horebeke heeft haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen klaar. Lijsttrekker Petra De Sutter krijgt aan de kop van de lijst gezelschap van Filip Hebbrecht en Hilde Bodyn. Petra De Sutter, fertiliteitsdeskundige van het UZ Gent, zal zoals bekend in oktober de lijst trekken voor Groen in Horebeke. "Veel inwoners van Horebeke smachten naar een alternatief voor het huidige bestuur. Met elf gemotiveerde groenen op de lijst willen we in Horebeke dat verschil maken", zegt De Sutter. "We zullen vooral focussen op veiligheid voor fietsers en wandelaars, het behoud en de ontwikkeling van het groene karakter van Horebeke, initiatieven voor ouderen en jongeren en speel- en sportinfrastructuur. We willen ook meer transparantie en inspraak in het beleid voor de burgers. Op de lijst staan ook Bart Van de Water, Marijke Merckx, Florian Van de Walle, Zanien De Roose, Mose Lein, Liesbeth Lutjeharms, Michel Meuleman en Claire Vanhoutte. (LDO)   Bekijk de speech van lijsttrekker Petra De Sutter op YouTube of lees hem hier: Beste vrienden Vandaag is het zover. Wat een jaar of zo geleden nog onmogelijk leek, is nu realiteit geworden. Groen trekt op eigen kracht in oktober naar de verkiezingen in Horebeke. Onze lijst is volledig. We stellen vandaag elf enthousiaste en gemotiveerde groenen voor, die in Horebeke het verschil willen maken. Ieder met zijn eigenheden, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, doorwinterde en nieuwe groenen, maar allemaal mensen die doordrongen zijn van het sociaal en ecologisch project waar Groen voor staat. En op lokaal niveau, in een gemeente zoals Horebeke, spelen niet de grote nationale of internationale geopolitieke thema’s, maar gaat het om kleinere dingen, dingen waar mensen in Horebeke van wakker liggen. Het gaat om de veiligheid voor fietsers, wandelaars, en onze kinderen, met betere fietspaden en veilige infrastructuur. Het gaat om het behoud en de ontwikkeling van het landelijk karakter van onze gemeente, die wel eens de parel van de Vlaamse Ardennen wordt genoemd. Het gaat om meer groen in onze gemeente. Ja, dat klinkt misschien paradoxaal, maar er wordt nogal wat gekapt in Horebeke en onvoldoende aangeplant. We hebben zeer veel woon- en landbouwgronden, maar relatief weinig natuurgronden. Het gaat ook over de bereikbaarheid van het gemeentehuis voor mensen die minder goed te been zijn, om initiatieven voor ouderen  en voor jongeren die ontbreken. Het gaat om het aanleggen van speel- en sportinfrastructuur en het investeren in projecten die ons dorp leefbaarder en aangenamer maken voor alle inwoners. Het geld is er, nog maar recent kondigde het gemeentebestuur aan dat de teller intussen om 4,4 millioen euro staat.  Vrienden, het gaat ook om meer transparantie en inspraak in het beleid. Om burgerparticipatie en een nieuwe politieke cultuur, waar de wensen en vragen van burgeres gehoord en beantwoord worden. Het gaat om ondersteuning van de lokale middenstand en de landbouw, lokaal toerisme en recreatie. En tot slot om zorg voor de zwaksten in de samenleving, ondersteuning van de sociale economie, sociale huisvesting, en ondersteunen van sociale diensten zoals maaltijd bezorging en vervoer. Beste vrienden, wij van Groen werken graag samen met anderen die onze idealen delen. Er is steeds meer dat ons verbindt met de andere dan wat ons van elkaar scheidt. Wij reiken dan ook de hand naar iedereen die met ons wil samenwerken. Wij willen graag ons programma  realiseren, en hiervoor zal dialoog met iedereen nodig zijn. Horebeke staat voor grote uitdagingen en voor veranderingen. Voor het eerst komen meer dan twee partijen op bij de verkiezingen en zal het monopolie van de macht misschien kunnen gebroken worden. En dat is goed. De macht moet niet te lang gemonopoliseerd worden en in dezelfde handen blijven. Groen Horebeke staat voor het progressief alternatief, het alternatief waar vele inwoners al lang naar smachten. Dat horen we voortdurend in al onze gesprekken met de inwoners van Horebeke. Vrienden, ik stel u graag toch even kort onze elf kandidaten voor. Ikzelf trek de lijst en ik ga u niet vervelen door mezelf te lang voor te stellen. Het volstaat te zeggen dat ik gynaecoloog, senator en parlementslid bij de Raad van Europa ben. Op de tweede plaats staat Filip Hebbrecht, oudgediende van Groen en werkzaam bij Natuurpunt, en ervaren in de gemeentepolitiek want lid van de gemeenteraad van 2006 tot 2012. Op drie staat Hilde Bodyn, leerkracht, en daarnaast geëngageerde inwoonster en breed bekend in ons dorp. De vierde plaats wordt ingenomen door de immer actieve Bart Van de Water, leerlingenbegeleider en alleenstaande papa van twee jonge kindjes, een adoptie- en een pleegkindje, op vijf staat Marijke Merckx, psycholoog, en op zes Florian Van de Walle. Florian is federaal ambtenaar. Op zeven staat Zanien De Roose, huisvrouw en op acht Mose Lein, onze jongste kandidaat, pas 18 geworden.  Op negen staat Korselenaar Liesbeth Lutjeharms, eveneens leerkracht, en op tien oudgediende Michel Meuleman, gepensioneerd. Michel zat ook voor Groen in de gemeenteraad van 2006 tot 2012 en is de vader van Elisabeth Meuleman, Vlaams parlementslid voor Groen. Lijstduwer op elf is Claire Vanhoutte, tevens voorzitter en bezieler van Groen Horebeke. Claire is verpleegkundige. Vrienden, we hebben een team en een we hebben een programma. De kiezer zal op 14 oktober beslissen of hij of zij ons het vertrouwen geeft. Zelf gaan we er in ieder geval voor met veel enthousiasme en energie. We hebben een campagneplan klaar en gaan in de komende maanden Horebeke tonen wie we zijn en waar we voor staan. Hiertoe trekken we de straat op en gaan we verder met onze bezoeken en gesprekken met de Horebekenaren, waar we vorig jaar in september reeds mee gestart zijn. Daarnaast plannen we nogal wat activiteiten en daartoe openen we op 7 juli om 19u feestelijk ons Groenhuis in de Koekoekstraat aan de kerk van Sint-Kornelis-Horebeke, gelegenheid waarop we u allen graag opnieuw uitnodigen. Ik zal daar zelf elke vrijdagochtend mijn intrek nemen vanaf eind augustus en zitdagen organiseren, waar ik iedereen te woord zal staan die me wil komen bezoeken. Daarnaast zullen we debatten, lezingen, concerten en allerlei activiteiten voor oud en jong organiseren, en hiermee tonen hoe wij het sociaal en cultureel aanbod in een dorp zoals Horebeke zien. Voor en door de inwoners, samen met ons. Samen met de kiezers gaan wij voor een menselijker, eerlijker en gezonder Horebeke. Het kan anders! Ik dank u.