Groen vraagt bijsturing beleidsplan

25 Mei 2020

Groen vraagt bijsturing beleidsplan

In januari keurden Volksbelangen en N-VA het beleidsplan 2020-2025 goed. Groen Horebeke onthield zich. We missen belangrijke keuzes. SAMENWERKING We willen meer samenwerking met de buurgemeenten op vlak van sport- en cultuurfaciliteiten. Enkel zo kan de 300.000€-investering in de kerk van St-Kornelis voor een echte culturele programmatie zorgen. De voorziene renovatie van het gemeentehuis moet ervoor zorgen dat het Gemeentehuis een toegankelijk huis wordt waar alle inwoners, ook de minder mobiele, zich kunnen informeren. De groene weide achter het gemeentehuis moet ingericht worden als recreatiezone met petanquebanen, een oefenterrein voor jonge fietsertjes, enkele speeltuigen en een groene plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. VERKEERSVEILIGHEID Groen wil de verkeersveiligheid verhogen. Het beleidsplan belooft meer aandacht voor de zwakke weggebruiker en een trage wegenplan, maar het ontbreekt aan middelen. We vragen dat de belangrijkste wegen voorzien worden van veilige fietspaden. MEER GROEN Het beleidsplan voorziet geen investeringen in hagen en bomen, het opwaarderen van ons erfgoed zoals kapelletjes en het promoten van onze toeristische troeven en slaapplaatsen. Groen Horebeke wil van Horebeke een echte parel in de Vlaamse Ardennen maken. Tot slot wil Groen dat er het beleid komende jaren echt werk maakt van sociale huisvesting.