Groen Horebeke vraagt voorwaarden bij bronbemaling

05 Juni 2020

Groen Horebeke vraagt voorwaarden bij bronbemaling

'Ik mag mijn gazon niet besproeien terwijl er op een bouwwerf in mijn straat volop water opgepompt en geloosd wordt in de riolen.' Het is een veelgehoorde opmerking die inwoners mij meegeven.En we kunnen ze geen ongelijk geven. Op Korsele  werd gedurende twee weken aan bronbemaling gedaan. Dat is het wegpompen van grondwater om een werf droog en werkbaar te maken.In dit geval een testwerf ter voorbereiding van de rioleringswerken die gepland zijn in 2021. En het gaat om véél water. In de beginfase liepen honderden liters water door de pompen. Elke dag.In tijden waarin een watertekort dreigt en we met zijn allen zorgzaam moeten omspringen met water is dit niet te verantwoorden. Terwijl het wel anders kan. De beste oplossing is om het water opnieuw te laten infiltreren, het dus terug te laten vloeien in de bodem. Maar dan wel verderop zodat de werfplaats niet steeds opnieuw moet worden drooggetrokken. In de Vlaamse Ardennen, met zijn golvend reliëf kan dat geen probleem zijn. Water stroomt steeds naar beneden en dus zou infiltratie in lager gelegen delen perfect kunnen. Een tweede optie bestaat erin om het grondwater te laten hergebruiken. Er zijn al enkele proefprojecten in Vlaanderen. Als er voldoende ruimte is kan je een container plaatsen en die laten vollopen. Een landbouwer kan dan bijvoorbeeld met een tankwagen water komen halen. Als er een captatieverbod geldt, zoals nu het geval is, is dat soms hun laatste redmiddel. Nog een duurzame oplossing? De pompen 'slim' sturen, zodat ze stoppen als de grond droog genoeg is. Om dergelijk verlies aan water in de toekomst te vermijden wens ik vanuit Groen Horebeke een voorstel in te dienen bij de gemeente om bij bemaling bijkomende voorwaarden op te leggen in de vergunning. En dat kan de gemeente. De woordvoerster van VMM liet weten dat bemalingen tot 30.000m³/jaar onder klasse 3 vallen. Deze worden door het College van Burgemeester in een vergunnings-aktenamebesluit vastgelegd waarbij voorwaarden kunnen opgenomen worden.Navraag bij de omgevingsambtenaar van Horebeke leert dat voor de bemaling op Korsele geen vergunning was opgesteld door het College.Enkel als we allemaal bewust omgaan met water kunnen we vermijden dat we naar een watertekort gaan de komende jaren. Ook een kleine gemeente als Horebeke kan bijdragen aan grote uitdagingen door haar verantwoordelijkheid op te nemen. Contact:Filip Hebbrecht mail: [email protected]: 0490.57.18.33