Samen bouwen aan een groene toekomst

12 Mei 2020

Samen bouwen aan een groene toekomst

FIETSREKKEN OP VRAAG VAN GROEN Wij stellen met veel plezier vast dat het gemeentebestuur na bijna een jaar is ingegaan op onze vraag om in de dorpskernen van Sint-Kornelis-Horebeke en Sint-Maria-Horebekefietsrekken te plaatsen. Op de gemeenteraad van 27 mei 2019 stelden de raadsleden van Groen aan het schepencollege voor om fietsrekken te plaatsen op de drukst bezochte openbare plaatsen in Horebeke, zoals in beide dorpskernen, aan het jeugdhuis Arcadia, het gemeentehuis, de twee schoolvestigingen en aan de kerken. Immers zijn er, behalve aan het gemeentehuis, in de scholen zelf en aan de bushaltes, maar weinig fietsrekken langs de openbare weg. Om de inwoners te stimuleren met de fiets naar de winkels, de scholen of andere publieke ruimtes te gaan, ijverde Groen voor duidelijk geplaatste fietsstallingen, zodat iedereen zijn fiets ook veilig en reglementair achterlaten. Ondanks het feit dat de meerderheidspartij Volksbelangen op de gemeenteraad in mei 2019 het voorstel van Groen had weggestemd, zien we met zeer grote tevredenheid dat ons idee toch werd opgepikt en dat er al enkele fietsrekken verschenen in het Horebeekse straatbeeld, zoals onder meer aan de Protestantse kerk in Korsele, aan het Sint-Kornelisplein en aan de Groenstraat waar enkele wandelroutes van Natuurpunt van start gaan.