Vluchtelingen in Brakel

21 Februari 2016

Momenteel worden 10 vluchtelingen opgevangen in Brakel. Dat gebeurt in het LOI waar maximaal 12 mensen kunnen opgevangen worden. Volgens het spreidingsplan van Fedasil zal Brakel nog 8 extra vluchtelingen moeten opvangen.   Groen Brakel stelde hierover een aantal vragen aan het gemeentebestuur van Brakel:

 

  • 8 extra vluchtelingen betekent dat de maximumcapaciteit in het LOI van 12 mensen wordt overschreden. Welke oplossing zal Brakel hiervoor aanreiken?
  • De opvang is momenteel beperkt tot alleenstaande mannen. Zijn er plannen om in Brakel ook gezinnen op te vangen?
  • Is er verdere ondersteuning en begeleiding van deze mensen voorzien, naast de taallessen door het Huis van het Nederlands? O.a. naar integratie in de gemeente?
  • Welke implicaties zal de opvang van bijkomende vluchtelingen op de gemeentebegroting hebben?

 

Op 8 februari kregen wij van het schepencollege van Brakel volgend antwoord:

 

  • Brakel maakt deel uit van een interlokale vereniging met als oogmerk het opzetten van een onthaalbeleid voor vluchtelingen (met o.a. Zottegem, Ninove, Erpe-Mere). Deze vereniging is nog in opstart.
  • Momenteel worden 10 vluchtelingen opgevangen in de 'Warande' te Nederbrakel. Wanneer er bijkomende nood is, zal dat op dat moment worden bekeken.
  • Binnen het OCMW-budget zijn de nodige middelen voorzien.

 

Uit het antwoord van de gemeentebestuur blijkt dus dat het vluchtelingenbeleid nog in opstart is en er nog veel onduidelijkheden zijn. Groen Brakel zal dit dossier dan ook verder blijven opvolgen.