Vragen bij verslaggeving van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en schepenen

12 Juni 2020

Vragen bij verslaggeving van de gemeenteraad en het College van Burgemeester en schepenen

Reeds enige tijd ijveren de Groen fractie en de NVA fractie ervoor dat de  verslaggeving van zowel de gemeenteraad als van het College van Burgemeester en schepenen correct zouden gebeuren. Meermaals werd door beide fracties gewezen op ernstige tekortkomingen in de aangereikte informatie.Dit gaat dan over: Laattijdig doorsturen van de notulen van de schepencolleges onvolledig publiceren en notuleren van de agendapunten die door de verschillende fracties ingediend worden niet notuleren van de  vragen van de raadsleden alsook van de antwoorden erop niet correct notuleren van de gestemde agendapunten De NVA fractie publiceerde gisteren een open brief met terechte opmerkingen en vraagt aan het College gepaste actie. Namens de Groen fractie sluiten wij ons formeel aan bij deze vragen. Het is zeker zo dat dit vreemde tijden zijn en we hebben alle begrip voor de afwezigheid van de algemeen directeur, maar de goede werking van de Raad dient een prioriteit te zijn.  Tijdig bezorgen en de exactheid van de notulen van het Schepencollege en van de Raad zelf, zijn essentieel om de oppositie toe te laten democratische controle uit te oefenen op het bestuur en de bevolking correct te kunnen informeren en vertegenwoordigen. Wij vragen dan ook dat de vragen van de N-VA fractie ernstig worden genomen en hopen op een verdere constructieve samenwerking met het bestuur.