Groen Horebeke wil meer publieke speelruimte in de zomer van 2020

19 Juni 2020

Groen Horebeke wil meer publieke speelruimte in de zomer van 2020

“Wat is er mooier dan dat kinderen kunnen spelen en ravotten in een afgesloten straat in hun buurt? Samen krijttekeningen maken of voetballen? En dat in alle veiligheid onder het toeziend oog van de ouders. Met een speelstraat kan het allemaal. Of waarom geen tijdelijk extra speelplein voorzien achter het gemeentehuis en zo zorgen voor meer ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud?” zegt Petra De Sutter, gemeenteraadslid voor Groen in Horebeke. “Door de beperkingen op vlak van reizen en de bijhorende onzekerheden zullen heel wat gezinnen de vakantie in eigen land of thuis doorbrengen. Kinderen zullen dus meer thuis zijn en in eigen buurt op zoek gaan naar mogelijkheden om te ontspannen.Een ruim aanbod aan locaties waar kan gespeeld worden in veilige omstandigheden is dan ook belangrijk. En waar ook de social distance regels kunnen gerespecteerd worden “ vult gemeenteraadslid Hebbrecht aan.“Daarom stelden we met de Groen fractie voor om per deelgemeente/gehucht een speelstraat te voorzien.We kwamen uit bij deze 3 straten: Kloosterstraat te St-Kornelis-Horebeke A.Hansstraat, vanaf huisnummer 23 op de Geuzenhoek Kullaarsweg te St-Maria-Horebeke Daarenboven stelden we voor om het ongebruikte grasveld achter het Gemeentehuis tijdelijk in te richten als speelplein. Een plek om te voetballen, te petanquen of gewoon te rusten en bij te praten” zegt De Sutter. “Niet toevallig komen we bij die locaties uit. Zo hebben we de 3 straten getoetst aan de criteria die het Vlaams Agentschap mobiliteit naar voor schuift.Daarin staat vermeld dat een straat in aanmerking komt als speelstraat als: de straat in een woonzone ligt de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur er geen openbaar vervoer door de straat rijdt er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten. En het grasveld achter het Gemeentehuis ligt er al jaren ongebruikt bij. Dat kan beter een nuttige invulling krijgen waar iedereen iets aan heeft.” Tweede poging“In 2018 dienden een 10-tal buurtbewoners al een voorstel in om Korsele als speelstraat in te richten. Dat werd door de toenmalige bestuursploeg geweigerd. Het belangrijkste argument was dat het notariskantoor bereikbaar moest blijven. Dat was nochtans voorzien want een deel van Korsele pleeg open voor verkeer” zegt Hebbrecht. “Met die opmerkingen hebben we rekening gehouden. Daarom kozen we bv. de A.Hansstraat vanaf N°23 om zo de toegang tot het notariskantoor niet te belemmeren” zegt Hebbrecht. “Helaas hield het College geen rekening met onze argumenten en werd het voorstel opnieuw afgewezen. De motivatie vonden we teleurstellend: de brandweer moet door kunnen, de bewoners van de straten zijn geen voorstanders en iedereen heeft toch een tuin. En ook het extra speelplein werd naar de prullenmand verwezen. Met het Koekoeksnest hebben we voldoende. Bovendien kan iedereen op de campus van het Groendorp terecht om daar te gaan fitnessen was het antwoord van de meerderheid” aldus Hebbrecht. “We zijn teleurgesteld en hebben de indruk dat deze bestuursploeg weinig inspanningen doet om goede voorstellen van de oppositie naar waarde te schatten. Keer op keer worden initiatieven die weinig inspanningen vragen afgewezen op basis van nietszeggende argumenten” aldus nog De Sutter.

Contact:
Filip Hebbrecht
mail: [email protected]

Mobiel: 0490.57.18.33