Herlocatie van de glasbollen in Horebeke

29 September 2020

Herlocatie van de glasbollen in Horebeke

Tijdens de afgelopen maanden werd meermaals vastgesteld dat de gebruikers van de glasbollen en de bezoekers van het speelplein geplaagd werd door wespen.Deze worden overmatig aangetrokken door de inhoud van de glasbollen waar resten van drank en eten in zitten.De aanwezigheid van de wespen zorgt niet alleen voor een onaangename situatie voor de personen die hun glas komen deponeren in de glasbollen, maar ook voor de bezoekers van het speelplein. “Heel wat kinderen en volwassenen reageren angstig en zenuwachtig op de aanwezigheid van wespen. Een wespensteek is immers pijnlijk en kan bovendien bij sommige personen een ernstige allergische reactie uitlokken. Omwille daarvan en omwille van de vaststelling dat er regelmatig glas of ander vuil al dan niet bewust achtergelaten wordt door bezoekers naast de glasbollen, zorgt de aanwezigheid van de glasbollen in de onmiddellijke omgeving van het speelplein voor een onveilige situatie. Dit komt het gebruik van het Koekoeksnest niet ten goede. De combinatie van het speelplein met de glasbollen is dan ook niet wenselijk. Hier werd in het verleden door onze fractie reeds herhaaldelijk tevergeefs op gewezen. zegt Dieter Verscheure van N-VA.  “Uit de talrijke reacties van verschillende inwoners blijkt trouwens ook dat aanwezigheid van de glasbollen in de directe omgeving van het speelplein evenmin gedragen wordt door de bevolking. Met onze fracties stellen we daarom gezamenlijk voor om een andere locatie te voorzien voor de installatie van de glasbollen.Wij pleiten om te opteren voor een locatie waar er : geen of zo weinig mogelijk geluidshinder wordt veroorzaakt voor de omwonenden voldoende ruimte is om te manoeuvreren voor de ophaaldienst. geen doorrijdend verkeer is zodoende het storten van glas door personen van buiten onze gemeente tot een minimum te beperken We kwamen zelf op deze locaties uit die hiervoor eventueel in aanmerking komen:- kerkplein St-Kornelis- oude stort aan Hoek- terrein achter de oude Rijkswachtkazerne Wij lieten de definitieve keuze voor een betere locatie voor de installatie van de glasbollen over aan het college van burgemeester en schepenen” zegt Filip Hebbrecht van Groen.Het College besliste om dit agendapunt niet ter stemming voor te leggen omdat ze op basis van de ervaringen van de afgelopen zomer tot inzicht waren gekomen dat de glasbollen beter verplaatst worden. Groen en N-VA zijn tevreden dat het College getuigt van voortschrijdend inzicht. In het verleden werd de vraag tot het verplaatsen van de glasbollen immers steeds afgedaan als niet nodig.