Premie maaltijden verdubbeld

18 Oktober 2020

Premie maaltijden verdubbeld

Op voorstel van Groen keurde de OCMW-raad van Horebeke het voorstel goed om de financiële tegemoetkoming voor maaltijden geleverd aan huis bijna te verdubbelen van 1,65 euro naar 3 euro per dag. “In 2003 werd bepaald dat inwoners van Horebeke een tussenkomst konden krijgen van 1,65 euro voor de aanschaf van bereide maaltijden bij een traiteur indien zij voldoen aan bepaalde inkomensgerelateerde voorwaarden”, verduidelijkt Florian Vande Walle (Groen), toekomstig lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. “In al die jaren werd er echter geen aanpassing gedaan, maar het mag duidelijk zijn dat de prijzen van de maaltijden ondertussen wel sterk gestegen zijn. Het leek ons dan ook opportuun om anno 2020 de sociale bijdrage voor personen die er recht op hebben te laten verhogen.” De verhoogde tegemoetkoming gaat in vanaf 1 januari 2021. Wie meer informatie wenst, kan zich wenden tot het OCMW van Horebeke.